Home

News

KING SAMBA - OGUN ESU WO | mp3 Download

KING SAMBA – OGUN ESU WO [LYRICS]

No Comments Lyrics Music News Uncategorized

KING SAMBA – OGUN ESU WO [LYRICS]

OGUN ESU WÓ lyrics

Lead:
Odi laye laye pongba
Odi laye laye pogba
Emi o je teriba f’esu
Fi se igbekele o o
Chorus:
Ogun esu wo
Call: Owo bamu bamu
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori iku
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori aisan
Res: Ogun esu wo
Call: Sori elebo logun
Res: Ogun esu wo
Call: Ayo wa tide
Res: Ogun esu wo
Call: Ati soriire
Res: Ogun esu wo
Call: Kama korin ogo
Res: Ogun esu wo
Call: Pelu halleluyah
All:   Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho
 
Call: Hmmm Owo patapata
Res: Ogun esu wo
Call: Owo bamu bamu
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori iku
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori aisan
Res: Ogun esu wo
Call: Sori elebo logun
Res: Ogun esu wo
Call: Ayo wa tide
Res: Ogun esu wo
Call: Ati soriire
Res: Ogun esu wo
Call: Kama korin ogo
Res: Ogun esu wo
Call: Pelu halleluyah
All:   Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho…….. 
Verse 1:
Hmmm…  se mo pe o
Ko ma s’oba to da bi jesu mi
Gbani gbani ti gbogbo aye n saya
Yaagbo yaaju ore elese
I dey praise you olowogbogboro
Dem dey tell me say i no go make am
Dem dey tell me say i no go marry
Dem dey tell me say i no go get pikin
Ogun esu wo
I’m lifted higher
Chorus: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho o
Call: Hmmm Owo patapata
Res: Ogun esu wo
Call: Owo bamu bamu
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori iku
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori aisan
Res: Ogun esu wo
Call: Sori elebo logun
Res: Ogun esu wo
Call: Ayo wa tide
Res: Ogun esu wo
Call: Ati soriire
Res: Ogun esu wo
Call: Kama korin ogo
Res: Ogun esu wo
Call: Pelu halleluyah
All:   Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho…….. 
Call: Eh eh ehh ehh Owo patapata
Res: Ogun esu wo
Call: Owo bamu bamu
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori iku
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori aisan
Res: Ogun esu wo
Call: Sori elebo logun
Res: Ogun esu wo
Call: Ayo wa tide
Res: Ogun esu wo
Call: Ati soriire
Res: Ogun esu wo
Call: Kama korin ogo
Res: Ogun esu wo
Call: Pelu halleluyah
All:   Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho…….. 
Verse 2:
Ma a gbo
Eni o ba sin Jesu oti se eri ibu
Awon oosa ti o to Jesu ni yio ma bo
Besu ba yoju o kia oti dobale
Oponu ayirada a ma ke tantan
Ehh… emi oma lolorun meji
Af’oba mimo
Kiniun eya Judah lolorun mi o
Emi o ma lesin meji
Afesin igbagbo
Orin ogo halleluyah l’emi o mako
All: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho…….. 
Lead:
Sing On…
Odi laye laye pongba
Odi laye laye pogba
Emi o je teriba f’esu
Fi se igbekele o o
Chorus:
Ogun esu wo
Call: Owo bamu bamu
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori iku
Res: Ogun esu wo
Call: Owo sori aisan
Res: Ogun esu wo
Call: Sori elebo logun
Res: Ogun esu wo
Call: Ayo wa tide
Res: Ogun esu wo
Call: Ati soriire
Res: Ogun esu wo
Call: Kama korin ogo
Res: Ogun esu wo
Call: Eba mi k’alleluyah
All: . Ha ha ha ha 
Call: We are going higher 
Res: Ogun esu wo
Call: We are climbing the ladder 
Res: Ogun esu wo
Call: From zero to hero
Res: Ogun esu wo
Call: From nothing to something
Res: Ogun esu wo
Call: Bigger than the biggest
Res: Ogun esu wo
Call: Mi o ni foju sukun
Res: Ogun esu wo
Call: Mi o ni fara gba awe
Res: Ogun esu wo
Call: Omo mi o niku
Res: Ogun esu wo
Call: Aya mi o niku
Res: Ogun esu wo
Call: Oko re o ni sonu
Res: Ogun esu wo
Because i am winner.

DOWNLOAD AUDIO

OGUN ESU WO by King Samba was produced by Tosin Frettic & Dremapiano.
It is also available for download on all digital platforms.
Follow @iamkingsamba

Follow Netunez: Facebook | Instagram | Twitter

share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , ,