Home

Music

KING SAMBA - OGUN ESU WO | mp3 Download

All Digital Music Platforms

All Digital Platforms

iTunes Youtube

KING SAMBA

 • Release date: August 11, 2020
 • Label: SAMBALICIOUS INC
 • Catalog #: 2

KING SAMBA

 1. 1

  Ogun Esu Wo King Samba

  Download track Lyrics

  Ogun Esu Wo –King Samba

  OGUN ESU WÓ lyrics

  Lead:
  Odi laye laye pongba
  Odi laye laye pogba
  Emi o je teriba f'esu
  Fi se igbekele o o

  Chorus:

  Ogun esu wo

  Call: Owo bamu bamu
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori iku
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori aisan
  Res: Ogun esu wo
  Call: Sori elebo logun
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ayo wa tide
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ati soriire
  Res: Ogun esu wo
  Call: Kama korin ogo
  Res: Ogun esu wo
  Call: Pelu halleluyah
  All: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho

  Call: Hmmm Owo patapata
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo bamu bamu
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori iku
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori aisan
  Res: Ogun esu wo
  Call: Sori elebo logun
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ayo wa tide
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ati soriire
  Res: Ogun esu wo
  Call: Kama korin ogo
  Res: Ogun esu wo
  Call: Pelu halleluyah
  All: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho........

  Verse 1:

  Hmmm... se mo pe o
  Ko ma s'oba to da bi jesu mi
  Gbani gbani ti gbogbo aye n saya
  Yaagbo yaaju ore elese
  I dey praise you olowogbogboro
  Dem dey tell me say i no go make am
  Dem dey tell me say i no go marry
  Dem dey tell me say i no go get pikin
  Ogun esu wo
  I'm lifted higher

  Chorus: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho o

  Call: Hmmm Owo patapata
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo bamu bamu
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori iku
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori aisan
  Res: Ogun esu wo
  Call: Sori elebo logun
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ayo wa tide
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ati soriire
  Res: Ogun esu wo
  Call: Kama korin ogo
  Res: Ogun esu wo
  Call: Pelu halleluyah
  All: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho........

  Call: Eh eh ehh ehh Owo patapata
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo bamu bamu
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori iku
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori aisan
  Res: Ogun esu wo
  Call: Sori elebo logun
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ayo wa tide
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ati soriire
  Res: Ogun esu wo
  Call: Kama korin ogo
  Res: Ogun esu wo
  Call: Pelu halleluyah
  All: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho........

  Verse 2:

  Ma a gbo
  Eni o ba sin Jesu oti se eri ibu
  Awon oosa ti o to Jesu ni yio ma bo
  Besu ba yoju o kia oti dobale
  Oponu ayirada a ma ke tantan
  Ehh... emi oma lolorun meji
  Af'oba mimo
  Kiniun eya Judah lolorun mi o
  Emi o ma lesin meji
  Afesin igbagbo
  Orin ogo halleluyah l'emi o mako

  All: Ha ha ha ha halleluyah la ma fi wo odi Jericho........

  Lead:

  Sing On...
  Odi laye laye pongba
  Odi laye laye pogba
  Emi o je teriba f'esu
  Fi se igbekele o o

  Chorus:

  Ogun esu wo

  Call: Owo bamu bamu
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori iku
  Res: Ogun esu wo
  Call: Owo sori aisan
  Res: Ogun esu wo
  Call: Sori elebo logun
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ayo wa tide
  Res: Ogun esu wo
  Call: Ati soriire
  Res: Ogun esu wo
  Call: Kama korin ogo
  Res: Ogun esu wo
  Call: Eba mi k'alleluyah
  All: . Ha ha ha ha
  Call: We are going higher
  Res: Ogun esu wo
  Call: We are climbing the ladder
  Res: Ogun esu wo
  Call: From zero to hero
  Res: Ogun esu wo
  Call: From nothing to something
  Res: Ogun esu wo
  Call: Bigger than the biggest
  Res: Ogun esu wo
  Call: Mi o ni foju sukun
  Res: Ogun esu wo
  Call: Mi o ni fara gba awe
  Res: Ogun esu wo
  Call: Omo mi o niku
  Res: Ogun esu wo
  Call: Aya mi o niku
  Res: Ogun esu wo
  Call: Oko re o ni sonu
  Res: Ogun esu wo
  Because i am winner.

OGUN ESU WO by King Samba was produced by Tosin Frettic & Dremapiano.
It is also available for download on all digital platforms.
Follow @iamkingsamba

Follow Netunez: Facebook | Instagram | Twitter

share this